Bilmetro AB er et av Sveriges største bilvirksomheter og har vært forhandler av Scania siden 1944. Gruppen har ca 470 medarbeidere fordelt på 12 forhandlere og omsetter for cirka 1, 9 milliarder svenske kroner. Bilmetro overtar lastebilvirksomheten samt driftsaktiva og anlegget i Uppsala, og partene tar sikte på at overtagelsen gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2010.

- For Møller Bil Sverige har det i noe tid vært klart at det ikke ligger til rette for videre vekst innen lastebilsområdet, og det er derfor naturlig å konsentrere oppmerksomheten mot personbilvirksomheten. Det har vært viktig å finne en kjøper med et godt renommé og lastebiler som sin kjernevirksomhet. Bilmetro fremstår som den ideelle eier med de beste forutsetninger for å videreutvikle virksomheten og medarbeiderne, sier Pål Syversen, Konsernsjef i MøllerGruppen.

- Bilmetro har et mer begrenset geografisk nedslagsfelt og fokuserer på å styrke sin markedsposisjon i sitt distrikt. For Bilmetro er Møller Bil Tunga Fordon en verdifull tilvekst. Virksomheten vil bli samordnet med våre øvrige serviceanlegg og markedsaktiviteter og vil bidra til å styrke vår posisjon som den ledende aktør innen lastebiler i midt Sverige sier styreleder Bertil Andersson.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!