Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i november 2009 er 20. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 10. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for november 2008 endte på ni. I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned.

I løpet av årets 11 første måneder har 197 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 236 personer livet på norske veier.

Tallene i november fordeler seg med ti bilførere, to bilpassasjerer, en mopedist, en syklist, fem fotgjengere og en andre (rullestolbruker). Av til sammen 12 drepte bilførere og -passasjerer omkom fire i kollisjon med annet motorkjøretøy og åtte i utforkjøring. Av de 20 som omkom i trafikken i november var 14 menn og seks kvinner.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!