Mange hevder at trafikkhavnene sorterer under Fisker- og Kystdepartementet - FKD kun for å gi det ellers knøttlille departementet mer tyngde. For hva har egentlig fisk og trafikkhavner til felles?

Ikke mye. - Den statlige planlegging og forvaltningen av trafikkhavnene må flyttes til Samferdselsdepartementet, skriver LTL i en henvendelse til Statsministerens kontor.

Dette er en konkret oppfølging av NHOs samferdselspolitiske program, Samferdselsløftet, som LTL initierte og bidro til å få på plass. Det er på tide å samle samferdsels-Norge til ett rike.

Foto: Styreleder Erling Sæther, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!