tudien har undersøkt hvordan kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet har endret seg i løpet av de siste ti år.

Mens den lave promillegrensen får økende oppslutning, er det imidlertid en lavere andel som ønsker reduserte fartsgrenser i boligområder enn tidligere. Til tross for dette er det stadig flere som er positive til forslaget om fartssperrer som varsler med lyd eller andre systemer når man kjører over fartsgrensen, selv om nivået fremdeles ikke er høyt (38 prosent enige). Holdningen til at fartssperren skal gjøre det umulig å overskride fartsgrensen har ikke endret seg.

Mens flere nå mener at sikkerheten på vegene er for dårlig, er det ikke noen endringer med hensyn til folks villighet til selv å ta ansvar for å tilpasse farten etter forholdene. De alle fleste mener fortsatt at det er myndighetenes ansvar å sørge for sikkerheten på vegene.

Mer enn halvparten mener nå at bilister bør ha vikeplikt for syklister når en sykkelveg krysser en bilveg, en mening som står i motsetning til trafikkreglene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!