En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt - TØI, har sett på hvordan logistikkløsninger påvirker transporten. Konklusjonen er at spesialisering og sentralisering innen næringsmiddelindustrien de siste 15 årene må ta mye av skylden for den voldsomme veksten i godstransport. Selv om veksten har avtatt i 2007 og 2008, som en direkte følge av finanskrisen vi er midt oppe i, viser tallene fremdeles vekst. Tall fra TØI og Statistisk Sentralbyrå viser at transport av matvarer og stykkgods utgjør over halvparten av veksten i godstransport på vei. Rapporten konkluderer med at forbruket øker, og at varene transporteres over stadig lengre avstander. De siste 15 årene er den gjennomsnittlige transportdistansen for matvarer mer enn doblet. TØI nevner spesielt drikkevarebransjen som en av sektorene som sentraliserer produksjonen kraftig.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!