Løyvedokumentet skal følge med motorvognen ved løyvepliktig transport for å muliggjøre kontroll. Fra 1. januar 2010 kan man ilegges gebyr dersom løyvedokumentet og andre nødvendige kontrolldokumenter ikke er med under transporten.

Ved godstransport må motorvognen ha tillatt totalvekt over 3.500 kg for å komme inn under løyveplikten. Fra 1. januar 2010 skal tilhenger inkluderes ved beregning av samlet totalvekt.

Det er unntak fra løyvetransporten ved egen transport av gods. Med egen transport av gods menes transport av eget gods når transporten er ledd i annen næringsvirksomhet. Slik transport trenger ikke løyve. Også egentransporterklæringen må medbringes under transport. Denne utstedes på Statens vegvesens trafikkstasjoner ved registrering. Stortinget har vedtatt at kravet til egen transporterklæring skal oppheves. Etter planen vil også dette gjelde fra 1. januar 2010.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!