De små godsbilene vokser i antall, og denne bilgruppen har de siste årene fått en stadig større betydning for gods- og varetransporten i Norge. I 2008 kjørte de små godsbilene i alt 3 200 millioner kilometer med last, en økning på 16 prosent sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2003.

I alt 40 prosent av eierne av små godsbiler oppgir at de i hovedsak bruker bilen til privat kjøring, mens 16 prosent oppgir at de driver tradisjonell godstransport i form av distribusjonskjøring eller linjetransport. Samlet sett er det likevel bilene som driver distribusjonskjøring og linjetransport som utfører den største delen av transportarbeidet i denne bilgruppen. Det store antallet håndverker- og servicebiler gjorde imidlertid at disse bilene også sto for en betydelig del av det transportarbeidet som ble utført av små godsbiler i 2008.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!