- Dette er en god løsning for byen og for havna. Sydhavna sammen med godsomlastingsterminalen på Alnabruterminalen utgjør Norges største og viktigste godsknutepunkt, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Sydhavna vil samle containertrafikken, oljehavna, tørr- og våtbulkvarer som korn, salt og sement, nybilimport og annet type gods. 

Ormsundkaia skal fortsatt brukes til havneformål. Likeså ligger det i planenene utbygging av Sjursøya containerterminal og fremtidig utbygging av kaier langs nordsiden av Sjursøya og på Kongshavn.

- Nå kan vi jobbe videre med å utvikle en effektiv og fremtidsrettet byhavn som skal betjene byens befolkning med varer og gods på en miljømessig god måte, forteller havnedirektøren.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!