At de tre byene har betydelige køproblemer, vet alle som en mandag morgen har forsøkt å nærme seg bykjernen i bil. De neste 5-10 årene er det planlagt begrensede utvidelser i vegkapasiteten, men det er ikke nok, mener TØI.

Den store trafikkreduksjonen i Oslo for tiden skyldes sannsynligvis både endringer i bomringen i 2008 (bla høyere priser), lavere priser på månedskort for kollektivtransport samt generell konjunkturnedgang, hevder instituttet. Når lavkonjunkturen er over vil man sannsynligvis få en fortsatt trafikkvekst.

At trafikken nå synker, må ikke lede til den konklusjonen at trafikkproblemene er i ferd med å bli løst, hevder de.

En viktig utfordring er å bygge ut transportsystemet slik at det kan betjene den økte befolkningen og næringslivet på en rasjonell måte.

Køproblemene er størst i Osloregionen. Det er også her man forventer størst befolkningsvekst. I forbindelse med Oslopakke 3 er det lagt til grunn 230.000 flere bosatte i Oslo og Akershus i løpet av en periode på 20 år, og transportetterspørselen er forventet å stige med 30 prosent fram til 2025. 

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!