Den nye vegen er et sterkt bidrag til å utvikle stamvegen E18 Oslo-Kristiansand. Vegen vil bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion og styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna og flyplassen i Kristiansand.

E18 Grimstad-Kristiansand er bygd som firefelts veg av Agder OPS Vegselskap på oppdrag fra Statens vegvesen. Byggetid tre år, kostnad rundt 3 mrd. kr. Den nye vegen vil gi en redusert reisetid mellom Grimstad og Kristiansand på om lag 15 minutter, fra 45 til 30 min.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!