Tromsø- mannen må også betale saksomkostninger til det offentlige med 1500 kroner, forteller iTromsø.no.

I fjor i september kjørte yrkessjåføren en lastebil påkoblet en henger. I Balsfjord ble han stanset i en trafikkontroll, hvor han ikke kunne vise til diagramskiver for de foregående 28 dagene.

-Prevantivt med streng straff

Mannen viste diagramskive for den inneværende dagen. I retten opplyste yrkessjåføren at han hadde mottatt opplysninger fra arbeidsgiver om at det ikke var nødvendig å ta vare på diagramskiver fra tidligere dager.

Retten mener derimot at mannen som fast ansatt sjåfør i et transportfirma har en plikt til å gjøre seg kjent med reglene om kjøre- og hviletid, som er gitt av hensyn til trafikksikkerheten.

Av allmennpreventive grunner mener retten det er nødvendig å reagere strengt.

- Korrekt bruk av fartsskriver og ivaretagelse av diagramskiver skal sikre kontroll med at forskriftene om kjøre og hviletid for føreren blir overholdt, skriver retten. Sjåførens manglende diagramskriver gjorde det helt umulig å føre kontroll med kjøringen.

Dommen er forkynt for yrkessjåføren, og han har tatt betenkningstid om han vil anke dommen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!