Det er nå kontakt mellom Odda og Jondal kommune for å finne kommunale midler til å finansiere Jondalstunnelen utenom Torsnes. En mulig løsning kan være å slå sammen de to kommunale kraftselskapene.

Verdien vil trolig være nok til å finansiere N6-alternativet som vil spare inngrep i Torsnesbygda.

- Jondalstunnelen blir vår hovedferdselsåre mellom Oslo og Bergen. Det ville være meget, meget synd nå som vi er så nær, at vi ikke skal få til den beste løsningen. Odda kommune vil være med på å snu alle steiner for at dette skal la seg gjøre, sier ordfører Gard Folkvord i en kommentar til Hardanger Folkeblad.

Han sier at Odda kommune sammen med Jondal vil gjøre alt som er mulig for å få gjennomført N6-alternativet utenom den vakre Torsnesbygda.

- Her har Odda og Jondal felles interesser, sier ordføreren til HF.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!