Veksten i innenriks transport på vei skyldes i hovedsak transport av stykkgods og matvarer. De siste 15 årene har dette utgjort mer enn halvparten av veksten. Samtidig har engroshandelen og også næringsmiddelindustrien sentralisert produksjonen i løpet av denne perioden.

Dermed øker omfanget av kjededistribusjon og transporten får en økende rolle i verdikjeden.

Når vi også opplever økt import av forbruksvarer som i det alt vesentligste ankommer grossister og deretter blir ført til videre distribusjon, er konklusjonen av sentralisering faktisk fører til mer transport.

Dette går frem av en ny rapport utarbeidet av prosjektet Logistikk i Norge, et forskningsprosjekt finansiert av SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!