100 millioner biodiesel er tilsvarende fem prosent av det totale dieselforbruket i veitrafikken i Norge. For hver liter fossil diesel som erstattes av biodiesel reduseres klimagassutslippene med 55 prosent. Fabrikken representerer en av de beste klimaløsningene i norsk transportsektor.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim foretok den formelle åpningen av fabrikken. Rgjeringen har satset på biodrivstoff, gjennom omsetningspåbud og avgiftsfritak.

Beslutningen om å bygge biodieselfabrikken i Fredrikstad ble tatt da regjeringen bestemte seg for å innføre et påbud om at fem prosent av alt omsatt drivstoff fra og med 2009 skal være biodrivstoff. Regjeringen fikk i etterkant med seg også de borgelige partene i klimaforliket på dette tiltaket, og omsetningspåbudet på fem prosent vil nå, noe forsinket, tre i kraft fra og med tredje kvartal 2010.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!