Høyre, KrF og Venstre ber Regjeringen legge fram en egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.

Det kan snart bli påbud om alkolås i busser og drosjer i Norge. Det er Britt Tønne Haugan (KrF) glad for. Hun har tidligere fremmet saken i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Flertallet i Stortinget mener regjeringen bør vurdere muligheten for å innføre påbud med alkolås i private og offentlige transportmidler.

Saken var til behandling i Stortinget i forrige uke, og med unntak av Fremskrittspartiet, mener flertallet at kollektivselskapene selv kan installere alkolås, og bruke dette i konkurransen med andre selskaper.

Erfaringene fra Sverige, der det pågår et storforsøk med alkolås i busser, og USA viser at bruk av alkolås har ført til mindre promillekjøring og færre trafikkulykker.

Behov for flere virkemidler

Flertallet mener derfor at det er grunn til å se på muligheten for påbud, men vil ha det utredet nærmere. Tradisjonell promille- og politikontroll viser seg ikke å være nok. Omtrent en tredjedel av drepte bilførere har promille i blodet.

Flertallet i Stortinget mener derfor det er behov for flere virkemidler for å forhindre ulykker forårsaket av promille, men ber regjeringen samtidig om å komme med ytterligere kunnskap og avgrensninger før eventuell påbud vedtas.

87 av 90

MA Stjørdal og Innherred gjennomførte sist lørdag en spørreundersøkelse av 90 trafikanter i Verdal og Stjørdal. Hele 87 av de spurte er for at det skal kreves alkolås i skolebussene i Nord-Trøndelag.

I Sverige har det blitt gjennomført forsøk med alkolås i bussene, og det har resultert i færre trafikkulykker. I Sverige er det også gjort forsøk med at promilledømte etter soning. For å få beholde førerkortet må den promilledømte installere alkolås i bilen de bruker. Ordningen er innført i flere stater i USA.

Av de 90 som ble spurt i Stjørdal og Verdal om påbud av alkolås for promilledømte, svarte to av tre at de ville stille seg positivt til en prøveordning også her til lands.

- Svært fornøyd

Gruppeleder i KrF, Britt Tønne Haugan (bildet) har tatt opp saken i fylkestinget tidligere.

- Jeg er svært fornøyd med at Stortinget også har grepet fatt i saken, og at det synes å gå i retning av at KrF syn vinner fram. Jeg mener alkolås i skolebusser og drosjer vil skape større trygghet, og være med å redusere faren for ulykker, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) synes Stortingets vurderinger er interessant. Fylkestinget har tidligere behandlet spørsmålet om alkohollås og Jensen har vært i samtale med busselskapene.

- Busselskapene var i utgangspunktet skeptisk til å knytte alkohollås til en yrkesgruppe, men når Stortinget kommer med disse signalene, er det grunn til å se på saken på nytt. Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg følger også alkolåsforsøket på busser i Lillehammer, sier Jensen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!