Tollpost Globe, Posten, Bring og Schenker har tatt Nasjonal Transportplan - NTP for 2010 til 2019 til sine bryste og gleder seg over at sentrale myndigheter har innsett bransjens betydning og dens behov for å utvide og tilpasse tarminalanleggene. Kommunen derimot vil altså stoppe en videre utbygging og modernisering av terminalen. De ønsker å desentralisere virksomheten og spre anlegget.

Viseadm. direktør Erling Sæther i Schenker som også er styreleder i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL er krystallklar i sin kritikk av Oslo Kommune;

- Dersom kommunens forslag om terminalspredning vinner frem, vil de planlagte milliardinvesteringene i Alnabruterminalene komme i fare. Samlasterne står for 60 til 80 prosent av godset som fraktes til og fra terminalen med jernbane. Jeg mener staten og Regjeringen nå må komme på banen og stille krav til kommunen dersom moderniseringen av jernbaneterminalen skal gjennomføres.

Når staten i NTP 2010 - 2019 sier at Alnabru er en av de viktigste satsingene i den nasjonale transportplanen må staten også ta ansvar for at anleggene blir gjennomført slik at jernbanesatsingen får effekt. Jeg tviler på at det er noen annen måte å gjøre dette på enn at det gjennomføres et statlig planarbeid etter mønster av utbyggingen på Gardermoen på 90-tallet, sier Sæther.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!