TEMPO - Forskning for miljøvennlig transport - er et såkalt kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Det betyr at Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning, som begge er med i forskningssamarbeidet CIENS, skal jobbe tett med bedrifter og aktuelle brukerpartnere for å finne gode miljøvennlige transportløsninger. Det er Transportøkonomisk institutt som melder dette på sine nettsider.

Prosjektet løper i 4-års perioden 2009 - 2013 og har et budsjett på nær 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd og vel fem millioner kroner fra brukerpartnerne. - Det er viktig å framskaffe kunnskap om hvordan man kan få samfunnet til å ta miljøvennlige løsninger i bruk, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm ved TØI.

- Vårt mål er å gi norske myndigheter informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker innenfor miljøvennlig transport. Skal vi bruke skatter eller avgifter, informasjonstiltak eller reguleringer? Hvordan skal vi kombinere de ulike tiltakene? Dette blir viktige temaer i prosjektet, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Forskningspartnerne i TEMPO-prosjektet er TØI og CICERO, samt University of California Davis, Free University of Amsterdam og Pontifical Catholic University of Chile. Brukerpartnerne er Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NSB, Ruter AS, Norges Automobilforbund, Nor-way Bussekspress, Scania Norge, Schenker AS, Transportbedriftenes landsforening, Akershus fylkeskommune, Framtidens byer og Vestregionen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!