Det er ikke bare bare å stå utenfor EU når vil på så mange måter allikevel er innenfor.

Ett av utslagene er dette:

For å bekjempe helse- og miljøfarer samt terrorisme kreves forhåndsvarsling ved inn- og utførsel av varer mellom EU og tredjeland.

Høres kanskje greit ut, men visste du at Norge er å anse som tredjeland i tollsammenheng gjennom EUs regelverk?

Dersom gjeldende EU-regelverk skal følges, vil det dermed komplisere hverdagen unødvendig mye for alle landets transportører som frakter gods over grensene. Heldigvis er Verdens tollorganisasjon positiv til en endring som innebærer at varer mellom Norge og EU kan unntas fra plikten til forhåndsvarsel.

Forutsetningen er i korte trekk at Norge innfører:

1) krav om forhåndsvarsel av varer som importeres fra eller eksporteres til andre land (enn EU-land),

2) kriterier for vurdering av risiko tilsvarende som i EU, og

3) autorisering av foretak tilsvarende som i EU. Utkastet innebærer altså at bare vareførsel mellom Norge og andre land enn EU-land skal varsles, for eksempel varer mellom Norge og Russland.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!