Direktivet innebærer at offentlige myndigher er forpliktet til å la omkostninger som følge av utslipp av CO2 og forurensende stoffer samt forbruk av drivstoff gjennom hele bilens levetid inngå som et kriterium ved kjøp av kjøretøyer. Forslaget gjelder også virksomheter som leverer ytelser på kontrakt med det offentlige, f.eks. busselskaper.

Direktivet ble offentliggjort i EU-Tidende: L 120 av 15. mai 2009, og tro i kraft forrige uke.

Frist for nasjonal gjennomføring i EU er 4. desember 2010. Det er Transportbedriftenes Landsforening som opplyser dette på sine nettsider.

I Norge er det Miljøverndepartementet som er ansvarlig for arbeidet med direktivet. Det er foreløpig ikke klart når og hvordan direktivet skal implementeres i norsk rett.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!