Til stede på seminaret var representanter fra blant annet de to bilorganisasjonene, bompengeselskaper, samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Administrerende direktør i NLF, Olav Slaatsveen, åpnet med å fortelle at NLF er prinsipielt mot bompenger, men aksepterer det for å fremskynde byggingen av viktige riksveger, men andelen bompenger må maksimalt være 50 % for enkeltprosjekter.

Slaatsveen tok også opp dette med at utenlandsregistrete kjøretøyer unnlater å betale bompenger.

- NLF arbeider for konkurranse på like vilkår. En stadig økende kabotasje gjør at det blir enda viktigere at alle betaler for seg i bomstasjonene, men en del utenlandsregistrerte lastebiler unnlater å betale bompenger i automatiserte bomstasjoner. I løpet av 2007 og deler av 2008 sendte norske bompengeselskaper over 240 000 fakturaer til eiere av utenlandsregistrerte kjøretøyer. Utestående beløp var over 50 millioner kroner, dette er helt uakseptabelt, fortalte Slaatsveen.

Undersøkelser viser at nesten 90 % av fakturaene som sendes til eierne av utenlandsregistrerte kjøretøy, ikke blir betalt. Det viser seg at det er tilnærmet umulig å få innkrevd disse pengene, da det ikke finnes noe effektivt innkrevingssystem.

NLF foreslår at det etableres effektive ordninger som gjør det mulig å innkreve bompenger og tilleggsavgifter fra utenlandsregistrerte lastebiler og vogntog. Det krever sannsynligvis at innkrevingen må hjemles i lovgivningen i det enkelte land. Inntil dette er på plass krever NLF at det innføres en ordning med forskuddsbetaling, der det betales et beløp ved innpassering til Norge.

Et forslag er at alle kjøretøy over 3,5 tonn, norske og utenlandske, må ha AutoPASS-brikke og at brikkene skal kunne kjøpes ved tollstasjonene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!