- Det skjer sjelden ulykker med farlig gods, men konsekvensene av en ulykke kan bli store. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med å forebygge ulykker, blant annet gjennom gode risikovurderinger og ved å lære av uhell, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Farlig gods-konferansen 2009 arrangeres av DSB på Quality Hotel Tønsberg tirsdag 26. og onsdag 27. mai 2009. Sentrale temaer på konferansen er nyheter i regelverket, sikkerhetsrådgiver, risikoanalyse, risikomodellering, beredskap, uhellsteori og læring av uhell er. Mer enn 200 deltagere er påmeldt. Målgruppe for konferansen er alle aktører som har befatning med landtransport av farlig gods, for eksempel produsenter, avsendere, speditører, transportører, mottakere, myndigheter og nødetater.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!