For et par måneder siden skrev tungt.no om en undersøkelse der EU konkluderte med at man samlet kunne spare 29 milliarder euro samt oppnå en stor miljøgevinst dersom det ble tillatt å kjøre modulvogntog i samtlige EU-land.

Nå kommer tyske Fraunhofer-Institut med en ny rapport som slår beina av de gamle.

Mens tilhengere av 25,25 blant annet har hatt fokus på miljøfordelen ved å ha mer gods på vogntogene, peker Fraunhofer-rapporten på at det ikke vil ha noen betydning for co2-utslippet å tillate 25,25 i hele EU.

Modulvogntogene vil nemlig skape økt risiko for at gods flytter fra jernbanen til veiene, noe som igjen trekker ned i miljøregnskapet, heter det i rapporten.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!