- Kystverkets vedtak gleder og varmer i kampen om retten til fortsatt seiling med HSC Fjord Cat mellom Kristiansand og Danmark, sier administrerende direktør Ingvald Fardal, Fjord Line.

Styret for Kristiansand Havn vedtok 14. oktober i fjor å stille krav om helårlig drift for både gods og passasjerer for at Fjord Line skal kunne benytte havnen. Fjord Lines søknad om godkjennelse av seilingsplan for HSC Fjord Cat ble 17. november endelig avslått av havnestyret. Fjord Lines katamaran kan verken transportere gods eller krysse Skagerrak om vinteren. Color Line trafikkerer strekningen mellom Kristiansand og Hirtshals hele året, og markedsmessig er det ikke grunnlag for ytterligere en helårsaktør. Som konsekvens av havnestyrets vedtak måtte derfor Fjord Line innstille sin drift på strekningen i sommerhalvåret, og legge ned avdelingen i Kristiansand. Fjord Cat ligger i opplag i Kristiansand.

Ikke hjemmel for å kreve helårlig drift

Fjord Line påklaget havnestyrets vedtak til Kystverket og begrunnet klagen med at kravet om helårlig drift er i strid med havnelovgivningen, konkurranseloven og EØS-loven. Kystverket har gitt Fjord Line fullt medhold, og påpeker at Kristiansand Havn ikke har hjemmel i lov eller forskrift for å stille krav om helårsdrift. Feilen havnestyret har begått får som virkning at vedtaket anses ugyldig, og at søknaden fra Fjord Line må behandles på nytt. Kystverkets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Havnestyret kan eventuelt bringe saken inn for Fiskeri- og kystdepartementet, men departementet har ikke plikt til å behandle den.

Vil vurdere seilinger til sommeren

- Da vi 26. september 2008 oversendte seilingsplanen for 2009 var det klart at vi ville gjennomføre et seilingsprogram mellom Kristiansand og Hirtshals med inntil tre daglige avganger i sommermånedene. I fjor transporterte vi nær 230.000 passasjerer, og markedet for to aktører på denne strekningen er definitivt til stede. Nå avventer vi havnestyrets nye behandling av seilingsplanen for HSC Fjord Cat, og vil deretter gjøre en vurdering av om det praktisk lar seg gjøre å komme i gang til sommeren, sier administrerende direktør Ingvald Fardal. Han uttrykker takknemlighet for de mange støtteerklæringer Fjord Line har fått fra folk og næringsliv i Kristiansand-regionen, og ser frem til et nytt og positivt vedtak i havnestyret.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!