Hensikten med reglene er miljøhensyn. Parlamentet vil få færre tomme biler på veiene.

I de nye reglene finnes det naturlig nok krav om at transportbedriften som utfører kabotasjen tydelig kan vise til en innkommende transport samt utførte kabotasjeoppdrag.

På sikt ønsker EU-parlamentet at kabotasjerestriksjonene skal opphøre.

I denne omgang fikk imidlertid ikke parlamentet sitt opprinnelige ønske gjennomført. Ønsket var nemlig å gradvis øke antall tillatt kabotasjetransporter fra tre til syv, med mål om å oppheve alle restriksjoner allerede innen utgangen av 2013.

Forslaget skal nå offisielt behandles av ministerrådet. Dersom forslaget godkjennes her, vil den kunne tre i kraft allerede etter seks måneder - altså rundt årsskiftet!

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!