Frem til nå har Norge, Sverige og Danmark hatt separate MAN Senter med komplette importørfunksjoner. For å styrke sin slagkraft og utnytte kompetansen bedre i de ulike landene, vil det nå dannes et felles MAN Senter Skandinavia. - Kompetanseoverføring og samkjøring av en del funksjoner vil stå i fokus for samarbeidet, uttaler Bård L. Stenberg, leder av det nye MAN Senter Skandinavia i en pressemelding til tungt.no.

Følgende personer vil bekle nøkkelposisjonene i det nye MAN Senter Skandinavia:

Som leder for MAN Senter Skandinavia er utpekt Bård L. Stenberg, som frem til nå har vært leder for MAN i Norge.

Patrik Neuwinger (til nå økonomisjef hos MAN i Danmark) skal lede økonomifunksjonen.

Hans Carlstrand (til nå leder for MAN i Sverige) er utpekt til leder for ettermarkedsfunksjonene.

Christian Barsøe (til nå salgsansvarlig i Danmark) er ansvarlig for salg av nye og brukte lastebiler.

Fabian Knappik (til nå jobbet med Forretningsutvikling, Buss i Region Nord) vil være ansvarlig for salg av busser i Norge og Danmark. Han vil også være bindeleddet til det private svenske importselskapet Svenska Neoplan.

Claus Lindholm (til nå markeds- og kommunikasjonssjef i Danmark) har nå fått overordnet ansvar for de samme funksjoner i hele MAN Senter Skandinavia.

Peter Winbo (til nå markedssjef i Sverige), vil overta det operasjonelle ansvaret for marketing og kommunikasjon i Sverige og Norge og vil rapportere til Claus Lindholm.

Pål Bergstad (til nå markeds- og kommunikasjonssjef hos MAN i Norge) er utpekt til leder for salgsstøtte i Skandinavia.

Emil Schuber (til nå økonomisjef hos MAN i Norge) vil overta som Commercial Services Manager i MAN Senter Skandinavia, samt være stedfortreder for økonomiansvarlig for MAN Sentret.

Norbjørn Nissestad vil fortsette i sin rolle som ettermarkedssjef i Norge.

De skandinaviske landene inngår i MAN Region Nord, som også består av Storbritannia, Irland og Island.

Den nye MAN-organisasjonen i Skandinavia vil være i drift fra 1. juni 2009. MAN Senter Skandinavia har 465 ansatte, og MAN i de tre landene som inngår, omsatte i 2008 for noe over 422 millioner euro (knappe 3,8 milliarder NOK).

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!