Som utgangspunkt er kabotasje (transport mellom steder i en annen stat enn der man hører hjemme) ikke tillatt. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge, og det er altså åpnet for en rekke land fra nettopp 1.mai.

Landene det er snakk om er: Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Polen og Ungarn.

For noen dager siden skrev tungt.no om Italia som går egne veier, og skjerper kabotasjekravene , mens resten av Europa venter på en harmonisering av regelverket.

Flere land i Europa foreslår liknende regler som Italia nå har gjennomført. Ett av forslagene er at kabotasjekjøring kan være tillatt i én uke og gjelde maksimalt tre oppdrag.

Så langt har ikke norske myndigheter gått i denne retningen. I følge den norske definisjonen skal kabotasjekjøringene "være midlertidige, tilfeldige og være over en begrenset periode."

For tungt.no sin del høres dette ut som en svært vag definisjon. Vi etterlyser en presisering. Hva er f.eks en begrenset periode?

Samferdselsdepartementet hevder at utenlandske aktører ikke kan være lenger i Norge enn en til to måneder maksimalt. Men det er allikevel stor forskjell på én måned og to. Og hva ligger i begrepene "midlertidig og tilfeldige"?

Må vi vente til rettsakene kommer før vi får klarhet, frykter vi at det vil skape mye unødig frustrasjon i bransjen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!