- Jeg har med interesse merket meg EU-initiativet som gjelder intelligente transportsystem. Fra norsk side er vår erfaring at det er behov for å samordne transportsektoren bedre. Jeg ser derfor frem til å diskutere disse spørsmålene på møtet. Både klimakrise og finanskrise aktualiserer behovet for nye teknologiske løsninger på fremtidens transportutfordringer, sier samferdselsministeren.

Dette er første gang en norsk samferdselsminister deltar på et slikt uformelt møte med transportministrene i EU. Tema for møtet er intelligente transportsystem, ITS. EU-kommisjonen la i desember 2008 frem et utkast til handlingsplan og direktiv om ITS. Utkastet er nå til behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Det er en klar politisk ambisjon å få en større del av persontrafikken i Europa over på kollektive løsninger, men også mer gods fra vei, sjø og de store elvene over på bane.

Norge har utviklet ARKTRANS, som er et felles referansesystem for ITS for vei-, bane-, sjø- og lufttransport, for både gods og personer. ARKTRANS er tatt i bruk av EU i forbindelse med godstransport, og er et system som arbeider med å forenkle overføring av informasjon mellom ulike transportsystem. Bruk av autopassbrikke ved passering gjennom flere bomringer, er et eksempel på dette.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!