Forskriften innebærer en revisjon av regelverket om landtransport av farlig gods på vei og jernbane, og tar inn endringer både i ADR-avtalen og RID-reglementet, samt Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlandstransport av farlig gods.

Det har vært et mål å unngå dobbeltregulering og hull i rammeforskriften sett i forhold til det europeiske og internasjonale regelverket. Enkelte regeltekniske justeringer har også vært nødvendig, både for å forenkle, gi bedre oversikt og lette forståelsen.

Forskriften om landtransport av farlig gods ble fastsatt av DSB 1. april, og den trer i kraft 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt oppheves någjeldende forskrift av 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane.

Norsk oversettelse av ADR/RID 2009 er sendt til trykking, og forventes å være klar i slutten av mai til Farlig gods-konferansen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!