Samferdselsdepartementet har bestemt at avstanden for transport av bred redskap skal være 34 km, og ikke fem km slik det har blitt praktisert i enkelte deler av landet. Bestemmelsene gjelder imidlertid bare midlertidig, og i påvente av et eventuelt nytt regelverk skal altså en arbeidsgruppe gjennomgå reglene og vurdere behov for endringer.

Med uttrykket "brede landbruksmaskiner" forstås landbruksmaskiner som er mellom 2,55 og 3,5 m brede. Også NLF er med i arbeidsgruppa, bl.a. for å vurdere trafikksikkerhet og konkurransemessige konsekvenser.

Målet med arbeidet er å komme fram til regler som tar hensyn til trakfikksikkerheten, samtidig som de i større grad ivaretar landbrukets behov. Arbeidsgruppa skal levere sin rapport og sine anbefalinger 1. juni 2009 - om alt går etter planen.

Les også: Vil se på traktorreglene

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!