Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim oppfordrer til å støtte aksjonen ved å signere oppropet. Dette skriver leder Ole Roger Berg:

- LO-kongressen i 2005 vedtok at LO er mot bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Erfaringer viser at kvaliteten på tjenestene til befolkningen forringes, arbeidsforholdene blir utrygge og vilkårene for de ansatte blir dårligere. Anbud gir dårligere pensjonsordning og arbeidsplasser og arbeidsmiljø ødelegges. Lokale avtaler utviklet gjennom mange år forsvinner. Anbud gir usikre arbeidsforhold for alle ansatte, fordi det i hvert fylke kun er en offentlig kjøper av tjenestene. Den som taper et anbud i kollektivtrafikken har derfor ingen alternativer. Det er forsøk på å skape et kunstig marked. Et reelt marked forutsetter flere kjøpere og flere tilbydere som konkurrerer mot hverandre.

- Kollektivtrafikk er en viktig del av samfunnets infrastruktur for å dekke befolkningens behov for gode transporttjenester uavhengig av blant annet bosted i landet. En EU-forordning fra 2007 medfører at alle fylker innen 2019 må anbudsutsette busskjøringen. Unntaket er hvis kommunen / fylkeskommunen driver dette selv. Det offentlige må derfor kjøpe tilbake buss-selskapene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg.

Les mer på forbundets hjemmesider

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!