Transportøkonomisk institutt har gått gjennom 45 fartskampanjer, de fleste gjennomført i Europa eller Australia de siste fem årene. Den vanligste målgruppen er, ikke uventet, unge menn.

Selvrapporterte data var tilgjengelige for 20 prosent av kampanjene. En mindre andel av mottakerne mener kampanjene har fått dem til å kjøre saktere.

Kampanjene er i liten grad evaluert med hensyn til hva slags effekt de har på faktisk fartsatferd eller ulykkestall. Dette gjør det vanskelig å si noe om hvilken ulykkesreduserende effekt kampanjene har. Rapporten anbefaler derfor at det settes et langt større fokus på evaluering ved fremtidige kampanjer.

Kanskje har det gått litt fort i svingene?

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!