Mens tallet på promillekjørere virker til å ha gått noe ned, har det i løpet av de siste 10-20 årene blitt tatt flere som kjører under påvirkning av narkotika og legemidler. En stor undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet viser at omkring én av hundre bilførere gir trafikkfare grunnet rus forårsaket av narkotika og legemiddel.

Arbeidsgruppa som har utledet rapporten er ledet av Samferdselsdepartementet og foreslår flere endringer av vegtrafikkloven.

Rapporten peker også til at narkometrene bare vil gi pekepinn om påvirkning, omtrent slik blåsetester gir ved mistanke om alkoholpåvirkning. En positiv test må alltid følges opp med blodprøve og legeundersøkelse for å holde i en evt. straffesak.

Så langt tungt.no har registrert, er én av utfordringene ikke å registrere bruk av narkotiske stoffer, men heller det at vi ikke har lovfastsatte grenser for hva som regnes som kjøring i påvirket tilstand når det gjelder slike stoffer.

Arbeidet med dette er nokså komplisert, bl.a. ettersom det må gjøres unntak for en rekke "lovlige" legemidler som gir utslag. Allikevel er det vel her det bør settes inn ressurser?

Les hele rapporten her.

Les også: En ruset sjåfør passerer Biri hvert 10.minutt

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!