Prognosen viser en samlet vekst i transportarbeidet på 1,5 prosent pr år. Tilsammen gir dette en forventet økning i transportarbeidet på norsk område med 67 prosent i 35 års-perioden 2006 til 2040. Den forventede veksten er betydelig høyere for veg og jernbane (2,2 prosent) enn for sjøtransport (1,1 prosent).

Modellberegningen som TØI har utført, bygger på prognosene for næringsøkonomisk vekst fra Perspektivmeldingen som ble lagt fram av Regjeringen i januar 2009. Prognosen skal vise langsiktige utviklingstrender. Det vil si at kortsiktige fluktuasjoner i økonomien som skyldes konjunktursvingninger, i liten grad fanges opp.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!