EUs støtteordning for mer miljøvennlig transport, Marco Polo, utlyser nå midler til bedrifter som tar i bruk mer miljøvennlige transportformer. Over 62 millioner euro skal deles ut, og hovedmålet er å flytte godstransport fra veg til mer miljøvennlig sjø- og banetransport.

Målet for programmet er blant annet å minske presset på vegene, hindre lokal og global forurensing og redusere CO2-utslippene. Overføring av godstransport til jernbane, sjøtransport og økt bruk av indre vannveger er eksempler på tiltak som skal bidra til et mer miljøvennlig godstransportsystem.

Støtten gjelder internasjonale godstransporter. Kravene som stilles til søkerne er noe senket i forhold til tidligere utlysninger, og støtteordningen er gunstigere enn før.

Alle kommersielle aktører innen EU og land tilknyttet EØS-avtalen har anledning til å søke. Det er vanlig at prosjektene må inkludere minst to foretak som partnere. Prosjekter som er rendyrkede infrastrukturprosjekter eller dreier seg utelukkende om forskning og utvikling er ikke aktuelle støttemottakere.

Norge har deltatt i programmet siden 2004, og deltar nå i programmets fase II fram til 2013. Den norske deltakelsen er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har koordineringsansvaret.

Søknadsfristen er 8. mai 2009

Les også: Dusør: 62 millioner euro til den eller de som bidrar til å drepe lastebilnæringen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!