I dag får bilistene hovedsakelig to prikker for fartsovertredelser, kjøring på rødt lys, ulovlige forbikjøringer og brudd på vikepliktsreglene.

Nå kan reglene bli strengere, mer omfattende og mer differensierte.

Fredag 6. mars fikk samferdselsminister Liv Signe Navarsete overrakt rapporten "Revidering av prikkbelastningsordningen".

Den er skrevet av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet og Vegdirektoratet.

I dag må du kjøre 11 km/t for fort der fartsgrensen er 60 km/t eller mindre, hvis du skal få en prikk. Dette forandres til 6 km/t. Der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere, kan du kjøre inntil 16 km/t for fort. Nå reduseres dette til 11 km/t.

De lavere fartsovertredelsene skal medføre en prikk, de som ligger i mellomsjiktet skal gi to prikker, mens de høyeste skal gi tre prikker.

- De som er 18 og 19 år er klart mest ulykkesutsatte i trafikken. Derfor ønsker vi en dobbelt prikkbelastning for dem i prøveperioden etter oppkjøring, sier underdirektør Lasse Lager i Samferdselsdepartementet.

Han ledet arbeidsgruppen og forsvarer de foreslåtte endringene. Lager forteller at arbeidsgruppen var enstemmig i sine anbefalinger.

- Vi vet at med økt fart, øker også risikoen for alvorlige personskader. Kjøring med trimmet moped øker i omfang, og det har fått fatale konsekvenser. Når det gjelder sikring av barn i bil, gir dette en veldokumentert effekt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!