Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i februar 2009 er ni. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i februartrafikken 2008 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.

I løpet av årets to første måneder har 28 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 39 personer livet på norske veier. Tallene i februar fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, en akende og en fotgjenger. Av til sammen syv drepte bilførere og -passasjerer omkom fem i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring. Av de ni som omkom i trafikken i februar var fire menn, fire kvinner og ett barn.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!