Det viser en fersk rapport fra det internasjonale rådgivningsselskapet Econ.

Rådgivningsselskapet mener at Norge kan spare en milliard kroner per år i 2010, økende til to milliarder kroner i 2030 dersom mer av godstrafikken kan komme bort fra veiene og skje med containertransport på sjø og bane. Dette står å lese på bl.a. NRK sine nettsider i dag.

- Godsbåt og godstog er svært miljøvennlig for fremføring av gods per tonn/km sammenlignet med bil. Overføring av gods fra vei til sjø og bane vil derfor gi positive samfunnsgevinster i form av reduserte klimagassutslipp, mindre støy, færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader, hevder rapporten.

Rapporten peker på at effektive koblinger mellom bil, båt og jernbane er forutsetningen for å lykkes med en slik godsstrategi, og at utvikling av effektive knutepunkter krever koordinering av investeringer på tvers av transportetatene.

Slike rapporter har en tendens til å dukke opp fra tid til annen. Noen går i favør av lastebil, mens mange går i disfavør. Det hele synes ofte å komme an på hvem som har bestilt selve rapporten.

Det er derfor alltid spennende å se hvem som står som oppdragsgiver til disse undersøkelsene. Hvem det var denne gang? Kystverket!

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!