"Skatt er noe av det vanskeligste å forstå." Sitatet er tillagt Albert Einstein. Og skatt betaler lastebilbransjen nok av. Det er derfor en brannfakkel som nå blir kastet fra Finansdepartementet selv om de hardnakket hevder at en eventuell innføring av veiavgift vil medføre en reduksjon i andre avgifter.

Veiavgiften for tunge kjøretøy må ses i sammenheng med dieselavgiften, vektårsavgiften, omregistreringsavgiften og bompenger. Hensikten med en eventuell omlegging vil være å gi et mer treffsikkert avgiftssystem, hevder departementet. Avgiften skal ikke øke den samlede avgiftbelastningen for transportnæringen, sier de.

Basert på resultatet av utredningen vil det eventuelt kunne vurderes om det på et senere tidspunkt skal fremmes et forslag om veiavgift for tunge kjøretøy mot for eksempel å redusere andre avgifter som disse betaler i dag, heter det fra departementet.

I Sveits, Østerrike, Tyskland og Tsjekkia er det allerede innført veiavgift for tunge kjøretøy, mens flere EU-land vurderer å innføre slike avgifter. I Danmark har regjeringen besluttet at den i 1øpet av 2009-10 skal legge fram et lovforslag med sikte på å innføre en grønn kørselsafgift. Avgiften skal omfatte lastebiler fra 2011 og personbiler fra 2015. I Sverige har en kilometerskatt for lastebiler blitt utredet.

Finansdepartementet ønsker i første omgang å få utredet

1. hvilke teknologiske muligheter som finnes for en treffsikker veiavgift for tunge kjøretøy, og

2. hvilke eksterne marginale kostnader bruk av tunge kjøretøy medfører.

Vi har liten erfaring med at skatte-nivået går ned. Selv om det er ennå er langt frem, og selv om andre avgifter lettes noe, vil en brannfakkel av en avgift på toppen av dieselavgiften fort kunne føre til en eksplosjon. Vi venter i spenning.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!