Autovern og midtdelere reduserer faren for slike ulykker betraktelig. For 2009 er det bevilget mer enn en milliard kroner til sikringstiltak langs eksisterende veinett.

Ved SIMLab, ett av NTNUs sentre for forskningsdrevet innovasjon, blir det nå for første gang i Norge utviklet virtuelle tester for autovern, fortelles det på nettsidene til Gemini.no.

Nå får norske veimyndigheter - og produsenter av autovern - et redskap for å teste ut en rekke nye varianter. Til en brøkdel av hva en eneste fullskalatest koster. Det er vegdirektør Terje Moe Gustavsen glad for.

- Det er viktig at vi nå får en modell basert på norske erfaringer og ekspertise. Simuleringsmodeller vil kunne sjekke ut forhold som praktiske tester ikke kan brukes til. Jeg tenker da på påkjøring av rekkverk med motorsykler. Når modellen er utviklet, kan den få et stort bruksområde hos oss i Statens vegvesen, sier vegdirektøren.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!