- Økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet er viktige mål for regjeringens arbeid med å gi syklister bedre vilkår i trafikken, sier samferdselsministeren.

I et brev til Vegdirektoratet ber Samferdselsdepartementet om at det gjennomføres forskjellige informasjonstiltak som kan øke trafikantenes kunnskap om trafikkregler, rettigheter og plikter. Tiltakene gjelder vikepliktsregler for syklende, og skal rettes både mot bilister og syklende. Ett av disse tiltakene skal være en holdningskampanje.

Samferdselsdepartementet ber også om at Vegdirektoratet snarest mulig justerer ordlyden i enkelte av trafikkreglene som gjelder vikeplikt i visse situasjoner. Samferdselsdepartementet konstaterer i brevet at ordlyden kan skape uklarheter for trafikantene. Samtidig ber departementet om en mer aktiv bruk av skilting og oppmerking for å klargjøre vikepliktsforholdene i visse typer kryss.

Vegdirektoratet er også bedt om å påse at nye sykkelanlegg blir utformet i samsvar med retningslinjer i Sykkelhåndboka, med sikte på økt trafikksikkerhet for syklister.

Samferdselsdepartementet ber også direktoratet å vurdere om det i større omfang enn i dag bør innføres forkjørsrett for syklister i kryss mellom gang- og sykkelveg og veg der det ligger til rette for en slik løsning.

Noe av bakgrunnen for tiltakene som nå skal iverksettes, er en rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!