- Det er konsekvensen av inntekter og kostnader, slik alt annet er nå i denne økonomiske situasjonen, sier informasjonsdirektør Bjarne Wist til mosseavisen Demokraten.

Wist hevder at jernbane først og fremst er konkurransedyktig på strekninger over 500 kilometer, og at omleggingen også har med havnesituasjonen i Gøteborg å gjøre.

- At vi nå flytter godstrafikken fra jernbane til vei på denne strekningen betyr ikke at det er en langsiktig løsning. Det er gode muligheter for at vi igjen flytter den tilbake til bane når vi ser at det er mer lønnsomt etter hvert som den økonomiske situasjonen bedrer seg, sier Wist til Demokraten.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!