I forbindelse med en gjennomgang av den svenske førerkortlovgivningen, har et utvalg foreslått å senke aldersgrensen for yrkesmessig persontransport til 18 år. Forutsetningen er at det gjennomføres en utdanning innenfor persontransport i den videregående skolen, står det å lese på nettsidene til Transportbedriftenes Landsforening (TL).

I den svenske utredningen framheves problemene med å rekruttere bussjåfører som et argument for å senke alderskravet.

Et motargument som drøftes i utredningen, er mulig økt risiko for ulykker med yngre sjåfører, men utvalget har ikke funnet statistikk som viser at en 18-årig bussjåfør utgjør en større trafikksikkerhetsrisiko enn en 21-årig bussjåfør. Utvalget mener videregående utdanning kombinert med utdanning i henhold til kravene i loven om yrkessjåførkompetanse, vil dekke kravene til trafikksikkerhet.

Det er et problem at man innenfor persontransport ikke får kandidater med fagutdannelse gjennom det offentlige opplæringssystemet på grunn av aldersgrensen på 21 år for bussjåfører. TL mener dette må sikres gjennom lavere aldersgrense for bussjåfører på visse vilkår, som for eksempel fullført VK2 og inngått lærekontrakt hos godkjent busselskap.

Et annet fellestrekk med Sverige er at mangelen på bussjåfører ser ut til å forsterke seg på sikt fordi man står overfor et generasjonsskifte i bransjen. Nesten 70 prosent av bussjåførene i Norge er over 40 år, og mer enn 40 prosent er over 50 år. I 2006 var gjennomsnittsalderen for bussjåfører 46 år, mens gjennomsnittsalderen i industrien var 42 år, i følge tall fra NHO.

TL har lenge jobbet for at man også i Norge skal få lavere aldersgrense for bussjåfører , og vil nå ta et nytt initiativ i saken overfor myndighetene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!