- En avgrensning gjennom en 5-kilometersgrense er lite hensiktsmessig i forhold til å ivareta trafikksikkerheten. Endringer i bruksstrukturen med mer leiejord og samdrifter, skaper behov for en mer fleksibel grense, sier Navarsete i følge nettstedet til Nord-Trøndelag Bondelag.

Hun presenterte endringene på Stjørdal fredag. Statsråden sa at departementet vil gå gjennom regelverket på nytt. Målet er å vurdere om dagens regelverk på en god nok måte ivaretar trafikksikkerheten, og om det finnes måter å ivarta trafikksikkerheten på som i større grad enn dagens regelverk imøtekommer de behov landbruket har.

I følge Nord-Trøndelag Bondelag vil Navarsete opprette en gruppe med bred representasjon fra både organisasjoner og myndigheter for å gå gjennom regelverket. Eventuelle endringer skal kunne iverksettes fra 1. januar 2010. Men for å finne en løsning på kort sikt, vil Samferdselsdepartementet legge til grunn at begrepet "kortere vegstrekning" skal defineres som 20 kilometer - ikke 5 som i dag.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!