Samferdselsdepartementet har bedt om uttalelse til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven. Det foreslås å innlemme EU-forordning nr 1370/2007 om anbud i kollektivtrafikken i norsk samferdselslovgivning.

Fylkeskommunene har valgt forskjellige løsninger for innkjøp av kollektivtransport og skoleskyss. Mange har innført anbud, men fortsatt dominerer løsninger med tilskudd etter forhandlinger. Buskerud fylkeskommune er det eneste fylket i landet som har organisert innkjøpet i administrasjonsselskap (Vestviken Kollektivtrafikk) uten å gå over til anbud.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!