Flere forhandlere er allerede ute med en såkalt hurtigtest for narkotika, men ingen av dem er foreløpig godkjent for bruk i Norge. Sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Odd Reidar Humlegård, forteller at de er med på flere prosjekter som kan resultere i at politiet kan kontrollere bilister via spytt i løpet av 2009.

Samtidig som spyttestere vurderes, jobber en arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet med en utredning for å vurdere faste grenser for hvor mye narkotiske stoffer en bilfører kan ha i blodet. - Dette er komplisert både medisinsk og teknisk, og det er vanskelig å trekke de juridiske rammene, sier avdelingsdirektør John Arild Jenssen i vei- og baneavdelingen i departementet.

Sekretær i det statlige utvalget som arbeider med denne saken, Lennart Garnes, sier til NTB at problemet med kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol har vært økende blant norske bilførere de siste 10 til 20 årene. Alkohol som rusmiddel hos bilførere har derimot vært nokså konstant.

- Undersøkelser utført av blant andre Transportøkonomisk institutt viser at andelen bilførere som kjører rundt med andre stoffer enn alkohol i blodet er betydelig. Vi vet også at det skjer mange ulykker med slike bilførere involvert. Ved utforkjøringer, der bare én bil er involvert, har det ofte vist seg at bilføreren har vært påvirket av narkotiske stoffer eller legemidler, sier Garnes.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!