EU-parlamentet har vedtatt en innstilling om at dieseldrevne lastebiler og busser over 2619 kg skal oppfylle nye, strengere normer for utslipp av skadelige stoffer før de får typegodkjenning.

Arbeidet har pågått en tid, og tidligere innstillinger har vært presentert før. Nå har man imidlertid slått fast at gjennomføringen skal settes igang tidligere enn tidligere sagt.

I forhold til Euro 5-normen, skal Euro-6 redusere utslipp av Nox med hele 80 prosent i forhold til Euro-5. Partikkelutslippene skal dessuten bli minsket med 66 prosent.

Partikler fra dieseldrevne kjøretøy medfører ifølge EU at nær 350.000 personer får en for tidlig død i EU-landene alene.

De nye kravene trer i kraft 1. januar 2014.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!