Det skal bli enklere å få dispensasjon fra alderskravet for buss- og taxisjåfører

Forslaget om å heve aldersgrensen for buss- og drosjesjåfører fra 70 til 75 år, har vært på høring, men er enda ikke sendt Stortinget til behandling. Men på bakgrunn av den antatte forestående endringen av øvre aldersgrense for kjøreseddel, har Samferdselsdepartementet åpnet for en lempeligere praksis av dagens regelverk når det gjelder søknader om individuelle dispensasjoner fra regelverket inntil en lovendring er på plass.

Søkes til politidistriktene

Fritak for 70-års grensen kan gis dersom det i tillegg til tilfredsstillende helseattest vedlegges en bekreftelse fra transportselskap, drosjesentral eller en løyvehaver om at det er et behov for å kunne benytte en sjåfør som har fylt 70 i løyvepliktig virksomhet.

Det er de enkelte politidistrikt som skal ta i mot søknaden, med helseattest og erklæringen fra transportselskap, drosjeselskap eller løyvehaver. Søknaden sendes deretter videre til Politidirektoratet, som kan gi dispensasjon fra alderskravet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!