Siri Mathiesen, Regiondirektør NHO Agder, sier til Fædrelandsvennen:

En effektiv og fremtidsrettet samferdselsstrategi bør inkludere både rushtidsavgift og en kraftig forbedring av kollektivtilbudet.

Næringslivets Hovedorganisasjon Agder ser positivt på at Kristiansand kommune vil vurdere å innføre rushtidsavgift for å ta hensyn til klimautfordringene og satse på en kraftig forbedring av kollektivtilbudet. Det synes også svært positivt at høringsutkastet sendes på en bred høring som signaliserer at det er ønskelig med et bredt engasjement rundt arbeidet. NHO Agders utgangspunkt er næringslivets situasjon, og vi ønsker en økt satsing på samferdsel i et helhetlig perspektiv.

Statistikk og analyser viser at Sørlandet har stor nyskapingsevne og er på topp nasjonalt i antall nyetableringer. Landsdelen har sterk vekst i antall arbeidsplasser. Derfor er det svært viktig at både privat og offentlig sektor kan stå sammen om utfordringer som knytter seg til det økende arbeidskraftbehovet, som igjen vil bety økt trafikk med flyt av gods, tjenester og personer.

Klimautfordringene må tas hensyn til i langt større grad enn hva som har vært tradisjonell tekning innenfor samferdselsplanlegging. Kristiansand kommune som landsdelens største by og med en av Norges viktigste stamnetthavner har en særdeles viktig rolle i denne sammenheng. En effektiv og fremtidsrettet samferdselsstrategi bør inkludere både rushtidsavgift og en kraftig forbedring av kollektivtilbudet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!