I forprosjektet anbefaler Vegvesenet et kryss for sørvendt trafikk i nordenden av Fryasletta samt et fullt kryss med fylkesveg 401 ved Harpefoss. Gamle E6 kommer i stor grad til å bli lokalveg, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

I forprosjektet har Statens vegvesen sett på følgende hovedproblemstillinger:

- Utforming av kryssområder / kryssplassering

- Traseer for ny E6 og framtidig lokalveg på strekningen Frya - Harpefoss

- Kryssing av Lågen sør for Harpefoss

- Tettstedsutvikling / atkomst til Hundorp og Harpefoss

I planleggingen er det tatt hensyn til en rekke forhold som kulturlandskap og kulturmiljø, reiseopplevelse, støyforhold, naturfaglige hensyn, trafikksikkerhet og nærmiljø.

Forprosjektet til reguleringsplan for E6 gjennom Sør-Fron er nå oversendt Sør-Fron kommune for politisk behandling. Når forprosjektet er vedtatt, starter Statens vegvesen med arbeidet med selve reguleringsplanen. Reguleringsplanen er planlagt å være ferdig for høring i april/mai 2009.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!