Det skal anskaffes nytt kontrollutstyr og ansettes over 120 nye tjenestemenn i grensekontrollen. Det fremgår av en pressemelding sendt ut i forbindelse med statsbudsjettet.

Såvidt tungt.no erfarer skal bemanningen ved Ørje og Svinesund alene styrkes med 50 årsverk.

Kamera på grenseovergangene

Totalt sett foreslår regjeringen å bevilge 91,5 millioner kroner til styrking av Tolletatens grensekontroll i 2016. Styrkingen skjer på følgende måte:

  • Det skal etableres kameraer ved alle landeveis grenseoverganger og det skal bli flere mobile kontrollpatruljer.
  • Grensekontrollen på Svinesund (E6) og Ørje (E18) blir døgnbemannet og det skal bli flere tollere på flere av de store flyplassene.
  • Det etableres et nasjonalt kompetansesenter for analyse og etterretning.
  • Det skal nå ansettes over 120 nye tjenestemenn. Regjeringen styrker dermed bemanningen i grensekontrollen med 20 prosent.

Utreder kontrollvirksomheten

I sommer ble det klart at Toll- og avgiftsetaten utreder nye kontrolloppgaver på grensen. I dag har de myndighet til blant annet å sjekke dekkutrustningen og finansminister Siv Jensen gikk i sommer ut og ønsket grundigere kontroll med vogntog på vei inn til Norge. I dagens statsbudsjett pekes det også på at nettopp slike kontroller vil bli prioritert.

Utredningen skal finne ut om tollvesenet skal utføre mer av samme type kontroller som vegvesenet gjør.

Kanskje blir det blant de 50 nye tollernes oppgaver?

OSLO, 201111023; TV-aksjonen 2011 går til Norsk folkehjelps minerydderavdeling. NRK. Siv Jensen. FOTO: MORTEN BENDIKSEN=

– Tolletaten møter stadig mer alvorlig og organisert kriminalitet i sitt arbeid med grensekontroll. Vi styrker derfor grensekontrollen kraftig. Vi foreslår flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding. © Morten Bendiksen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!